Activitate științifică

Din 2005, am publicat o serie de articole de specialitate, majoritatea în domeniul dreptului penal și procesual penal.

Sunt coautor al Codului de procedură penală. Comentariu pe articole (coordonator Mihail Udroiu) (Editura C.H.Beck).

Sunt autor al articolelor de specialitate mai jos enumerate (selecție):

  • Venitul din transferul de monedă virtuală și evaziunea fiscală, Penalmente Relevant nr. 2/2021 (link)
  • Infracțiunea de divulgare a secretului profesional de către avocat prevăzută de Legea nr. 51/1995. Scurte considerații, Penalmente Relevant nr. 1/2017 (link)
  • De lege ferenda: camera preliminară, Penalmente Relevant nr. 1/2016 (link)
  • Fraudă informatică. Neacordarea daunelor materiale de instanţa de fond. Daune morale acordate în cazul unei infracţiuni contra patrimoniului. Aprecierea existenţei unei culpe comune în cazul prejudiciului moral, Caiete de Drept Penal nr. 2/2012 (link)
  • Unele aspecte privind protecţia penală a dreptului la mediu sănătos, Caiete de Drept Penal nr. 1/2008 (link)
  • Noi discuții privind faptele sancționate ca infracțiuni de Legea nr. 107/2006, Caiete de Drept Penal nr. 3/2006 (link)
  • Aspecte controversate privind infracţiunile prevăzute de O.U.G. nr.31/2002, Caiete de Drept Penal nr. 1/2005 (link)